Страхування наземного транспорту

Страхування наземного транспорту (КАСКО) – це добровільне страхування майнових інтересів, що пов’язані с володінням, використанням і розпорядженням транспортним засобом та обладнанням, що встановлене на ньому.

Страхувальниками можуть бути дієздатні фізичні особи, які є власниками майна або розпоряджаються і використовують майно на законних підставах.

Страховим випадком є подія, яка відбулася внаслідок настання наступних ризиків:

  •  “ДТП”- пошкодження (знищення) транспортного засобу (обладнання) внаслідок ДТП та інші пошкодження транспортного засобу, які сталися під час його руху або пересування іншого транспортного засобу;
  • “ПДТО” – пошкодження (знищення) транспортного засобу (обладнання) внаслідок протиправних дій третіх осіб під час знаходження транспортного засобу у будь-якому місці;
  • “Викрадення”- таємне чи відкрите викрадення (крадіжка, розбій, грабіж, незаконне заволодіння транспортного засобу ) під час знаходження транспортного засобу у будь-якому місці;
  • “ІВП” – Інші випадкові події — пошкодження (знищення) транспортного засобу (обладнання) внаслідок стихійного лиха, падіння дерев та інших предметів, нападу тварин, пожежі або вибуху в транспортному засобі внаслідок причин внутрішнього характеру, а також інших випадкових подій і природних явищ.

Страховою сумою є дійсна ринкова вартість транспортного засобу на день укладання договору страхування або її частина (але, в останньому випадку страхове відшкодування буде виплачено пропорційно відношенню страхової суми до дійсної вартості транспортного засобу на момент страхового випадку).

Страховий тариф встановлюється у відсотках до страхової суми та залежить від обраної програми страхування, типу, марки, моделі транспортного засобу, розміру франшизи, території і терміну дії договору страхування, умов розрахунку розміру страхового відшкодування, умов оплати страхового платежу.

Страхове відшкодування сплачується в розмірі прямих матеріальних збитків Страхувальника внаслідок пошкодження, знищення або втрати транспортного засобу в межах страхової суми, але не більше ринкової вартості застрахованого автомобіля, та на умовах, визначених договором страхування.

Каско-економ

Buy now button with a shopping cart on white background.